Студенттердің ішкі НҚА білуіне бағалау жүргізу

Студенттердің ішкі НҚА білуіне бағалау жүргізу

2022 жылдың 02 желтоқсан күні «Жалпы медицина» және «Педиатрия» білім беру бағдарламаларының 1,2,3 курс , «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейіргер ісі» 1-4 курс, «Стоматология» және «Фармация» 1-5 курс студенттері нормативтік –құқықтық актілерді білу деңгейлерін тексеру бойынша тестілеуден өтуде. Студенттер академиялық саясат, пән саясаты, академиялық адалдық саясаты, студенттердің әдеп кодексі және білім алушылардың ішкі тәртіп ережелері туралы құжаттарды толық білулері қажет. Бұл тестілеу мектеп декандары С.Е.Узбекованың, Ы.О. Кайрханованың өтізген дәрістері және кураторлардың жұмыс нәтижелері бойынша жүргізілді.

Жарияланды: