НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы

  1. 2022-2023 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша бос білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссияның отырысы 2023 жылы 19 қаңтарда сағат 10:00-де бас ғимаратта үлкен конференция залында өтеді.
  2. 2023 жылдың 11 қантарға бос білім беру гранттарының саны:
          Код Білім беру бағдарламалары топтардың атауы/ жоғары курс мамандықтары Курс Босаған бос орындар саны
B086 Жалпы медицина 1

 

1
2 (ЖАО ШҚО)
2 2
3 1
4 0
5 0
6 3
1 (ЖАО ШҚО)
B084 Мейіргер ісі 1 1
B085 Фармация 1 0
B087 Стоматология 1 0
B088 Педиатрия 1 2
B089 Қоғамдық денсаулық сақтау 1 2
  ЖОО бойынша барлығы мем. грант 12
ЖАО ШҚО 3

 

  1. Конкурсқа ақылы негізде білім алушылар қатысуға құқылы, қысқы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі жоқтар.
  2. Білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссия отырысының ашық өту мақсатында комиссия отырысына қатысуға ниет білдіргендер қатарынан келісім-шарт негізде оқитын білім алушылардың ата-аналары қатыса алады.

Қатысуға құқығы жоқ:

  1. Егер білім алушы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмаса.
  2. Ағымдағы оқу жылында (мемлекеттік грантқа ауысу кезеңіне), академиялық қарызы бар (жазғы ақылы семестрге қалдырылған) білім алушы.
  3. Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ауысу балының ең төменгі шамасын ала алмаған және өзінің орташа GPA баллын арттыру үшін ақылы семестрден өткен білім алушы.
  4. Басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған және қайта қабылданған білім алушылар. Білім алушылардың осы санаты үшін қатысу құқығы толық (1 жыл) оқу жылы аяқталғаннан кейін ғана басталады.
Жарияланды:
Рубрикалар: Бос гранттар