Білім деңгейі:
Түрі: Модульдік білім беру бағдарламасы
Білім деңгейі:
Түрі: Модульдік білім беру бағдарламасы
Білім деңгейі:
Түрі: modular-educational-program
7M10105 – «Медицина» магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми және басқарушылық қызмет мәселелерін тиімді шешу үшін медицинаның таңдалған бағытында...
Білім деңгейі:
Түрі: modular-educational-program
7M10110 – «Мейіргер ісі» магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР мейіргер қызметін жетілдіру үшін ғылыми-педагогикалық бейіндегі «Мейіргер ісі» магистрлерін дайындау...
Білім деңгейі:
Түрі: modular-educational-program
7M10111 – «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты денсаулық сақтау жүйесін басқару саласында кәсіби қызметті жүзеге...
Білім деңгейі:
Түрі: modular-educational-program
7M10112 – «Денсаулық сақтаудағы менеджмент» мамандығы бойынша бейінді магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты қабылданатын шешімдерге жауапты болатын, ұйым қызметінің саясаты...
Загрузка...