“Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті” ШЖҚ РМК жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен “Семей медицина университеті” коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – “СМУ” КеАҚ) болып қайта құрылды және 2019 жылғы 05 Ақпанда әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден ресми өтті.

“СМУ” КеАҚ құрамына “Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты” РМҚК кірді.

Директорлар кеңесі “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кез келген акционерлік қоғамды басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің құзыреті саласына заңнамалық тұрғыдан мынадай мәселелер жатады:

  • қызметтің басым бағыттарын және даму стратегиясын айқындау немесе қоғамның даму жоспарын бекіту;
  • Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
  • Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
  • қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
  • атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  • атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
  • қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
  • қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту.

Мемлекеттік және ұлттық жоғары оқу орындарының құқықтық нысанын КеАҚ-на трансформациялау университет кірістерін ұлғайтуға және әлемдік тәжірибеге жақын қаржылық модельді қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, көшу жоғары оқу орындарына академиялық құрылымды, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық пен заңды тұлғаларды құру құқықтарын дербес айқындауға мүмкіндік береді.

Автономия туралы заң ЖОО (05.07.2018 ж. бастап) “Корпоративтік басқару туралы: Қазақстанның ЖОО-лары 49 білім беру туралы” Заң, “Ғылым туралы” Заң, “Мемлекеттік меншік туралы” Заң, “Қайырымдылық туралы” Заң және т. б. сияқты заңнамалық актілерге тиісті түзетулер енгізді. Мемлекеттік сатып алу және басқарушы кеңестерге өкілеттік беру.

Нормативтік-құқықтық құжаттар: