Тіркелген құжаттар

АтауыСілтемелер
«Қазақстан Республикасының медициналық ЖОО түлектері арасындағы үздіктер» байқауының ЖОО ішілік кезеңі туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ «Тен теңге» бағдарламасы туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ адалдық мектебі туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ академиялық адалдық саясаты
«Семей медицина университеті» КеАҚ академиялық саясаты
«Семей медицина университеті» КеАҚ ақпараттық қауіпсіздігі туралы ережесі
«Семей медицина университеті» КеАҚ білім алушыларын бағалау комитеті туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ білім алушыларының академиялық жетістіктерін бағалау жүйесі туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ білім алушыларының өткізіп алған сабақтарын өтеу және академиялық айырмашылықты жою тәртібі туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ жоғары оқу орындарының студенттерін қорытынды мемлекеттік аттестациялау бойынша әдістемелік нұсқаулары
«Семей медицина университеті» КеАҚ қысқы/жазғы мектепті ұйымдастыру туралы ережесі
«Семей медицина университеті» КеАҚ магистранттарына арналған қорытынды мемлекеттік аттестациялау бойынша әдістемелік нұсқаулары
«Семей медицина университеті» КеАҚ мемлекеттік білім грантына ауыстыру туралы ережесі
«Семей медицина университеті» КеАҚ ПОҚ жалпы жылдық оқу жүктемесін жоспарлау және бөлу туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ резидентінің клиникалық тәлімгері туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ резидентурасы туралы ереже
«Семей медицина университеті» КеАҚ студенттерді ауыстыру және қалпына келтіру, оқудан шығару тәртібі туралы ережесі
«Семей медицина университеті» КеАҚ студенттерінің оқу үлгерімін бағалау туралы ережесі
«Семей медицина университеті» КеАҚ студенттерінің этикалық кодексі
«СМУ» КеАҚ студенттеріне мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және мөлшері туралы ереже
«СМУ» КеАҚ студенттерінің ішкі тәртіп ережелері
2021-2022 оқу жылына педагогикалық ұжым орындайтын оқу-тәрбие жұмысының көлемін есептеудің уақыт нормалары
2023-2029 жж. арналған «Семей медицина университеті» КеАҚ тәрбие жұмысының тұжырымдамасы
Ақылы семестрді ұйымдастыру бойынша ереже
Апелляция туралы ереже
Білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету стандарттары
Жас мұғалім мектебі туралы ереже
Пән саясаты
Таңдау пәндері бойынша оқуға қабылдау туралы ереже
Тәуелсіз сараптама туралы ереже
Тіркеушінің кеңсесі бөлімі туралы ереже