Тіркелген құжаттар

АтауыСілтемелер
"Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және олардың мөлшерлері қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысы
"Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152" Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы "бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 бұйрығы
"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
"Резидентура туралы ережені бекіту туралы" ҚР ДСМ 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 28 бұйрығы
"Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы
Әскери, арнаулы оқу орындарын, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамының жалпы санын есептеу үшін білім алушылар санының оқытушыларға орташа арақатынасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 606 бұйрығы
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 108 қаулысы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 508 "Бейресми білім беретін танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін бейресми білім беру арқылы ересектер алған оқыту нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы
ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы "Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" бұйрығы
Маманды жұмысқа жіберу, ҰБТ-ны өз бетінше жұмысқа орналастыру құқығын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысы
Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 Бұйрығымен, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 өзгерістермен бекітілген