Seminar on the prevention of tick-borne infections

In 2024, On April 19, in order to increase the effectiveness of preventive measures against tick-borne infections during the 2024 epidemic season, a seminar on the prevention of tick-borne encephalitis and tick-borne typhus was held at the Auezov substation of ambulance and emergency medical care. On the territory of East Kazakhstan region, bordering our region,…

“Assessment and examination in a medical university”

In the period from 04/15/24 to 04/27/24, our university hosts an advanced training course “Assessment and examination in a medical university.” The course is taught by Saule Keneskhanovna Kozhanova, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Anatomy, Histology and Topographic Anatomy named after Professor N.A.Khlopov. The subject of the course is…

Қазіргі әлем технологиялық прогрестің әсерінен тез өзгеруде, ал білім шетте қалмайды. Жасанды интеллект білім берудің негізгі компонентіне айналады, жаңа перспективалар ашады және заманауи оқыту әдістеріне қызықты міндеттер қояды. Осыған байланысты “Семей медицина университеті” КЕАҚ-да 17 сәуірде ” Білім беру процессінде Large Language Models (LLM ) және chatgpt 3.5 пайдалануға кіріспе” семинары өткізілді . Бағдарламалық жасақтама инженері Д. Кривобоков Профессорлық оқытущыдық құрамға chatgpt 3.5 жұмысының негіздерін егжей-тегжейлі түсіндірді .Семинарда білім беруде жасанды интеллектті қолдану, сондай-ақ оқытуды жекелендіру және кәсіптік бағдарлау міндеттерін шешу қарастырылды. Оқу процесіне жасанды интеллектті енгізу қажеттілігі, сондай-ақ қазірдің өзінде қолданылып жүрген технологияларды дамыту талданды. Оқытуды жекелендіруде жасанды интеллектті пайдалану мүмкіндіктері ұсынылды. Жасанды интеллектті қолдану мүмкіндіктерін талдай отырып, білім беруде нейрондық желілер мен жасанды интеллект технологияларын қолдану және жетілдіру қажеттілігі туралы қорытындыға келді.

The modern world is rapidly changing due to technological progress, and education is no exception. Artificial intelligence (AI) is becoming an important part of education, offering new opportunities and challenges for teaching methods. On April 17, the Non-Profit Joint Stock Company “Semey Medical University” held a seminar on «Introduction to the use of Large Language…